Enerfy – En modern bilförsäkring

Enerfy är en ny och påhittig försäkringstjänst framtagen av försäkringsförmedlaren Greater Than AB. Försäkringsgivare är Moderna Försäkringar – en del av Tryg, en av Nordens största försäkringskoncerner.

Enerfy erbjuder en teknikplattform där bilförare kan koppla upp bilen samt teckna en digital bilförsäkring som främst riktar in sig på förare som använder bilen mer sällan och då kör mer miljövänligt.

Enerfys bilförsäkring tillåter kunden att få information om bilkörningen och försäkringen direkt i mobilen, och föraren kan även samla Enerfy-poäng och på så sätt sänka sin försäkringspremie ytterligare. Smart – och roligt!

Läs mer och beräkna pris för din bil

Enerfy Bilförsäkring – Omdöme 2018

Bestående av fast och rörlig försäkringspremie

Enerfy har gjort till sin affärsidé att erbjuda en tjänst där kunderna utöver en fast premie för den tid då bilen står parkerad, enbart betalar för en försäkring för den tid de faktiskt kör. Den fasta premien utgår månatligen och är oberoende av hur mycket du kör. Denna premies kostnad varierar beroende på bilmodellen, medan den rörliga premiens kostnad enbart beror på hur mycket och hur säkert föraren kör.

Enerfys tjänst består av två delar: en bilförsäkring och en Plug-in i form av en OBD-läsare. Den senare används för att samla in data från bilen om förarens körstil, vilket ger underlag för försäkringskostnaden.

Enerfy samarbetar med Moderna. När du tecknar en Enerfy-försäkring är det alltså Moderna Försäkringars försäkring du köper, med Enerfys teknik. Du tecknar dock försäkringen på Enerfys hemsida.

Hur fungerar Enerfys bilförsäkring?

Med hjälp av en app i telefonen kan kunden analysera hur säker dennes körning är. Utifrån denna data avser tjänsten sedan att generera en individuellt anpassad försäkring. En försiktig förare får en lägre rörlig kostnad än en mer risktagande. På samma sätt som en ideal skatt skulle beskatta var och en utifrån hur mycket de faktiskt använder de gemensamt bekostade samhällstjänsterna, är idén med Enerfys försäkring. Här ligger riskbedömningen som grund för att försäkringskostnaden inte blott skall utgå från ekonomisk kreditvärdighet, och hur länge du hyr bilen, utan också från hur länge du faktiskt kör och den personliga körstilen.

Skillnaden i kostnad för den säkre och den osäkre föraren är betydande. För den som enligt företagets app kör utifrån en maximal säkerhet blir den rörliga kostnaden för en mils körning i dagsläget en krona;125 mil under en månad för samma typ av förare resulterar i en kostnad på 108 kronor. För den mest riskable föraren kostar samma sträckor 86 kronor respektive 4 385 kronor i månaden.

En traditionell bilförsäkring delar in försäkringstagaren i en viss riskgrupp beroende på bland annat ålder. Unga personer bedöms vara mer riskabla att försäkra, eftersom de står för en stor del av trafikolyckor. Därför blir deras bilförsäkringar allt som oftast dyrare. Det är alltså oftast unga som har allra mest att vinna på en individuell prövning. Men i alla åldrar finns naturligtvis de som avviker från genomsnittet på ett eller annat sätt. Det är dessa som påverkas mest av Enerfys individutformade försäkringsmodell.

Hur appen fungerar och hur data samlas in

Analysen av körningen sker via företagets app, genom att föraren kopplar samman sin telefon med bilens Bluetooth-system. Den data som telefonen samlar in körs därefter mot företagets databas av andra bilförares profiler. De flesta förarna, cirka 30 %, hamnar i grupp 8 av 15, där grupp 1 är de som kör mest säkert och grupp 15 de som kör mest osäkert. I grupp 7 och 9 återfinns cirka 40 % av förarna (ungefär 20 % i vardera grupp), och runt 20 % hamnar i grupp 6 eller 10, där ytterligare 20 % av förarna finns (10 % i vardera). Strax under 5 % finns i grupp 11. Ovanför denna grupp faller antalet förare brant, och mycket få återfinns i grupp 12-15. Resterande förare återfinns alltså främst i grupperna 1-6, med en markant nedgång från och med grupp 4 och nedåt.

Enerfy samlar in sin data i realtid, och företagets kunder kan också se denna data direkt när den samlats in i appen. Anslutningen till bilens Bluetooth-system sker på samma sätt som du normalt sammankopplar sin telefon till sin bil. Den Bluetooth-teknik som företagets app använder sig av kallas OBD. Denna teknik är sedan år 2001 standardiserad inom EU enligt EU-lagstiftning och fungerar således med alla EU-tillverkade bilar från och med det året. Amerikanska bilar från och med år 1997 är också utrustade med denna teknik. Appen är kompatibel med operativsystemen iPhone iOS 8.0 eller högre och Android 4.3 eller högre. Den data som samlas in kommer från en så kallad Enerfy Plug-in, vilken du sätter in i bilens ODB-uttag.

Om försäkringens effekter

Företaget uppger själva att en majoritet av kunderna med Enerfy sänker sin försäkringspremie med runt 30 % då 70 % av försäkringskostnaden är förändringsbar och beror på kundens körning.

Enerfy är dessutom miljöcertifierat genom Världsnaturfonden WWF. Världsnaturfonden beräknar att Enerfys kunder minskar sina koldioxidutsläpp med 17 % genom appen, delvis genom att åka bil upp till 10 % mindre. WWF uppger vidare att om liknande teknik tar över 30 % av marknaden vid år 2027 skulle CO2e (koldioxidekvivalenter) minska med över 100 miljoner ton.

Vanliga frågor

Hur fungerar Enerfy-appen?

När appen är nedladdad på telefonen och din plug-in satts in i bilens OBD-uttag samlas data in från bilens system. Utifrån den beräknas i appen hur säkert du kör på en 15-gradig skala. Du kan se information om hur du kör i realtid, och likaså på vilken säkerhetsnivå du för stunden kör.

Vem är Enerfy till för?

Enerfy passar främst för säkra bilister som inte kör särskilt mycket – eller för dem som vill minska på bilkörandet och risktagandet i körningen. Enerfy är också lämplig för den som vill köra mer miljömässigt, då den premierar så kallad Eco Driving, vilket ofta är detsamma som säker körning.

Bli först med att kommentera

Kommentera

WordPress spam blocked by CleanTalk.